Yhteystiedot

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan Mindfulness-ohjaajaksi ja ehkä jatkamaan edelleen Mindfulness työssä -ohjaajaksi?

Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus sopii sin­ulle, jos halu­at oppia ohjaa­jan­taito­ja ja saa­da valmi­udet yksilöi­den ja ryh­mien ohjaamiseen.

Ritva Liisanantti

ritva.lisanantti@inspiralcoach.fi
p. 050 3424842

Taina Siukola

taina.siukola@inspiralcoach.fi p. 040 5101702

Yhteydenottolomake

Halu­an lisäti­etoa seu­raav­ista:
Mind­ful­ness Työssä -ohjaa­jak­oulu­tusMind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus

Ilmoit­taudun seu­raavaan koulu­tuk­seen:
Mind­ful­ness Työssä -ohjaa­jak­oulu­tusMind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tus