Tulevat muuntokoulutukset

Valmis­tut­tuasi Mind­ful­ness-ohjaa­jak­si sin­ul­la on mah­dol­lisu­us koulut­tau­tua Mind­ful­ness työssä -ohjaa­jak­si.

Seuraavat Mindfulness työssä -ohjaajaksi muuntokoulutukset ovat Tampereella

pe-la 27 — 28.9.2019

Koulu­tus antaa valmi­udet työy­hteisöille suun­natun Mind­ful­ness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -val­men­nu­so­hjel­man itsenäiseen käyt­töön -sisältää kah­den vuo­den lisenssin.

Tämä muun­tok­oulu­tus on suun­nat­tu henkilöille, jot­ka ovat käyneet Inspi­ral Coach­ing Mind­ful­ness-ohjaa­jak­oulu­tuk­sen ja halu­a­vat pere­htyä Mind­ful­ness työssä -val­men­nu­so­hjel­maan ja saa­da täy­det oikeudet sen tar­joamiseen työy­hteisöille. Koulu­tus antaa myös pääsyn Mind­ful­ness työssä -AKATEMI­Aan, saman­henkisten koulut­ta­jien kohtau­s­paikalle. Lisäti­eto­ja täältä ja tästä link­ki sivus­tolle: mindfulnesstyossa.fi